پیست اسکی شمشک (تصاویر)

یست اسکی شمشک در ۵۷ کیلومتری شمال شرقی تهران در روستای شمشک واقع میباشد. این پیست برای اولین بار در سال ۱۳۳۷ مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

 ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: