بیماری پوستی دردناک و دلخراش کودک ۶ ساله +تصاویر

مجله مراحم: نرگس رسولی کودک ۶ ساله از ۶ ماهگی دچار بیماری شدید پوستی شده است که بشدت از بیماری خود رنج میبرد و مدام بدنش در حال خارش است و پوست هایی که هرگز تمامی ندارند.

مجله مراحم

برای اطلاع بیشتر و کمک به این خانواده با شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۹۵۰۰ دفتر خبرگزاری مهر تماس حاصل فرمائید

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی 

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

بیماری پوستی نرگس رسولی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: