خواب راحت در خط مقدم جنگ + عکس

سعید صادقی از عکاسان به نامی است که از هشت سال جنگ تحمیلی توانسته است تصاویر درخشانی را در تاریخ به ثبت برساند. همان هشت سالی که خیلی از هنرمندان جرات نداشتند حتی ساعتی قدم در زیر آتش دشمن بگذارند. اما عکس گرفتن از رزمندگان اسلام  و فرزندان ملتی که همه چیز خود را برای حفظ کشور وسط گذاشته بودند لذتی داشت که پای خیلی از عکاسان و فیلمبرداران را به آنجا کشاند تا از وجود منور این دلاوران گمنام برای آیندگان تصویری از مردانگی یک قوم به یادگار بگذارند.

تصویری که مشاهده خواهید کرد توسط سعید صادقی انداخته شده که خواب یک نوجوان است در خط مقدم که چون شیری پلک روی هم گذاشته و استراحت می‌کند. در چهره این رزمنده آرامشی است که انسان با دیدن صورتش حسادت می‌کند بر این همه ایمان. کاش می‌شد یک ساعت در عمرمان اینگونه بخوابیم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: