خوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزله (تصاویر)

خوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزله را در ادامه مجله مراحم ببینید. زلزله شب گذشته در بجنورد باعث آواره شدن تعداد زیادی از مردم شهرستان بجنورد شد.

بعد از وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری دیروز شنبه در استان خراسان شمالی شهروندان بجنوردی به خاطر احتمال وقوع پس لرزه های احتمالی شب را در بیرون از ساختمان‌ها سپری کردند.

مردم شهر بجنورد در ساعت ۱۰ شب به پارک ها و خیابان ها امدند و شب را خارج از منزل خوابیدند از زمان وقوع زمین لرزه  ۵.۷ ریشتری شب گذشته تاکنون ۲۶ پس لرزه با قدرت یک تا ۲.۸ ریشتر بجنورد را لرزانده است.

پس لرزه ها در استان خراسان شمالی همچنان ادامه دارد و مردم را آواره پارکها و خیابانها کرده است

خوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزله

خوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزله

خوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزله

خوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزلهخوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزلهخوابیدن مردم بجنورد در خیابان از ترس زلزله

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: