نمایندگان مجلس کویت با دمپایی به جان هم افتادند

نمایندگان پارلمان کویت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند و این درگیری لفظی به استفاده از دمپایی کشیده شد.

به گزارش تسنیم، درگیری لفظی در پارلمان‌های دنیا به در برخی از موارد درگیری فیزیکی کشیده می‌شود؛ اینبار نمایندگان پارلمان کویت با استفاده از دمپایی به جان هم افتادند.

 
 
نمایندگان مجلس کویت با دمپایی به جان هم افتادند
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: