خانه های یک وجبی در ژاپن (تصاویر)

کیم می گوید: “برایم جالب ترین نکته در عکس ها این است که هریک از ساکنان چطور از این فضای بسیار محدود و کوچک استفاده می کنند. درهرمورد، فضا به شدت تعریف شده و محتویات آن چیزی راجع به شخصیت فرد ساکن در آن می گوید. توانایی آنها برای عملکرد در چنین فضای عجیب و غریبی محصور شده. واقعا چند درصد از ما قادریم در چنین فضایی زندگی کنیم؟

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: