سگ خنده رو نابیناست! +تصاویر

مجله مراحم: این سگ  خنده رو  از نژاد گولدن ریتریور بدون چشم بدنیا آمده است و شروع سختی در زندگی را تجربه کرده است. او که اکنون ۱۰ سال سن دارد با نام خنده رو (smily)شناخته میشود. هنگامی که صاحبش او را برای نگاه داری قبول کرد بدلیل خالی بودن حفره چشمی پلک هایش جمع شده و درد زیادی برای او ایجاد میکرد. صاحبش او را به جراحی سپرد که زندگی را برای این سگ بهتر کند.هم اکنون او یکی از دوست داشتنی ترین سگ ها در آن منطقه است.

مجله مراحم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

سگ بدون چشم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: