به بعضیا باس گفت…

2ec96cabe501

به بعضیا باس گفت:

دم از مردونگی نزن برات سنگینه صُرفت میگیره

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باید گفت :

سعى کن وقتی نون و نمک کسى رو ميخورى. ، پشت سرش گوه نخوری

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باس گفت:

  پارسال ناشی  امسال لاشی  سال بعد برنامت چیه؟ کدوماشی؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بعضیا از تکپر بودن فقط پرش و یادگرفتن!!!

بپر بااین……بپربااووون…..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

یه سریا هم هستن که نباید باشن  ممنون میشیم اگه خودشون همکاری کنن

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باید گفت :

عزیزم نصف آفریقا رو من سیاه کردم ، زغالتو بنداز اونور !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیام باید گفت عزیزم درکت میکنم تورو چه با من بودن؟؟؟  ذاتت هرزه پسنده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیام باید گفت:

دیگه اغوشتون بغل نیس  ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ …. (مجله مراحم)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باید گفت زمین نابود شد از بس که تهدید نوشتی تا لایک بخوری!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باید گفت:

اينـقَـבه وآ۳ مَـטּ  { صـِـבآے گـآو } בَر نيـآر…  مَـטּ و تـو בيگــِﮧ  { مـآ } نميشيــґ !

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باید گف : انقد بمون توو کفم تا خوب تمیز شی و  بوی لجنت بره……هه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 به بعضیا باس گفت حیف درد زایمان ننت

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 به بعضیا باس گفت اَگه بَرآم مُهِم بودـی زیرِت خَط میکِشیدَم !  نَه دورِت !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باید گفت راهی که داری میری خط کشی هاشو خودم کشیدم!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضيا باس گفـــت آره من سرتا پام يه-قـــرونه…….. ولي بازم واســـه تو گـــرونه…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیام باس گفت ببین درسته تو نتونستی خرم کنی…. ولی دیگه کم کم داری سگم میکنی!!!! (عصبانی)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بـه بعضیــــــا باید گفــت واســـــه کســی کلاس بـذار کـه همــکلاسـش باشـــی نـه واسـه کســـــی که تو کلاسـش رات نمــــیده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا باس گفت:
پر و بالو ک خودم بهـــــــــت دادم..
دم از کــــجا در آوردی بدبخت!؟!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باید به بعضیا گفت

عزیزم تو روی پاهات نمی تونی وایسی ؛

چه برسه به حرفات

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا بایدگفت:

توآسمونا دنبالت بودیم

زیر غریبه ها  پیدات کردیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به بعضیا بایدگفت:

عزیزم دلم اونی که با دیدنت

“کف” میکنه دلستره،

نه من

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: