آمریکا همچنان با برف و باران ، حال میکند (تصاویر)

مردم آمریکا این روزها شاهد بارش اولین برف زمستانی و پایین آمدن شدید دمای هوا هستند.

.

	snow-and-cold-in-america٬ برف شدید در امریکا٬ برف و بارن در آمریکا٬ سرما در آمریکا٬ کولاک در امریکا , مجله مراحم

	snow-and-cold-in-america٬ برف شدید در امریکا٬ برف و بارن در آمریکا٬ سرما در آمریکا٬ کولاک در امریکا , مجله مراحم

	snow-and-cold-in-america٬ برف شدید در امریکا٬ برف و بارن در آمریکا٬ سرما در آمریکا٬ کولاک در امریکا , مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: