تصاویر: برف و تگرگ و سیل و طوفان در تبریز!

بارش سیل‌آسا در تبریز که روز گذشته همراه با تگرگ شدید بود تبریز را سفیدپوش و این شهر را زیر آب برد. بارش باران به حدی بود که رانندگان قادر به کنترل خودروها نبودند و مردم برای در امان ماندن از تگرگ و سیل به مغازه‌ها و مناطق سرپوشیده پناه بردند.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/03/31/139503310935537267955864.jpghttp://axgig.com/images/16102742891131200815.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/03/31/139503310935535077955864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/03/31/139503310935533197955864.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/06/19/4/57305955.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/06/19/4/57305956.jpghttp://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2015/11/10/0/1447103940696541.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/20/4/2112834.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/03/31/139503311927417497960644.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/03/31/139503310935542417955864.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: