عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس

عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس (تصاویر)

عروس برفی ایرانی

با شروع فصل زمستان بازار ساختن ادم برفی داغ میشود  هر کسی با توجه به خلاقیت خود اقدام به ساختن شکل های جالبی با استفاده از برف میکند و با انشتار تصاویر آن در شبکه های مجازی دیگران را به چالش میکشد.

کافیست امروز سری به اینستاگرام بزنید میبینید که هر کسی در پست های خود حداقل یک عکس از آدم برفی که ساخته است را به اشتراک گذاشته است.

البته واقعی ساخت ادم برفی یک هنر است به قول معروف هنری که در مجسمه سازی نهفته است و هر کسی بنا به سلییقه خود اقدام به ساختنش با برف میکند.

پس از مدت ها بارش برف مردم ارسنجان را خوشحال کرد. طی دیشب و امروز هرکسی سعی می کرد به نحوی شادی خود را از عنایت پروردگار به خاک تشنه ی ارسنجان نشان دهد.

۴ جوان ارسنجانی شادی خود را با درست کردن عروس برفی نشان دادند.

تعدادی از مردم ساکن شهرک امام خمینی(ره) هم به جشن این عروس هزار داماد آمدند!

تصاویر آدم برفی به شکل عروس

عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروسعروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس عروس برفی ایرانی و تصاویر آدم برفی به شکل عروس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: