برف بازی مختلط حاشیه ساز شد +تصاویر

پس از انتشار تصاویر آب بازی جوانان برخی از افراد و گروه ها به این ماجرا اعتراض کردند. به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گفته بود: : نیروی انتظامی و قوه قضائیه وظیفه دارند تا نسبت به این موضوع برخورد قانونی و هنجار شکنان را مجازات کنند.

برخی نیز به شهرداری تهران انتقاد کردند و این ارگان را زمینه ساز “لاابالی گری” معرفی کردند. برخی نیز از فرصت استفاده کردند و خواستند “آب بازی” را وسیله ای جهت جنبش اعتراضی جلوه دهند.

اما چرا “آب بازی”؟ نگاهی به تصاویر منتشره از خبرگزاری های رسمی نشان می دهد “برف بازی” شکل جدیدی از موضوع مناقشه برانگیز “شادی های جمعی” شده است.

 
 
عکسهایی از برف بازی و شادی مردم در ارتفاعات مشهد
http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/9/23/93420_995.jpg
 
 
برف بازی در پارک پردیسان تهران

http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/9/23/93421_688.jpg
http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/9/23/93422_893.jpg
 
 
 
برف بازي در سيرچ كرمان

http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/9/23/93426_842.jpg
 
 
برف بازی در ارتفاعات قزوین

http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/9/23/93427_505.jpg
 
 
برف بازی دسته جمعی در پارک جنگلی ارومیه
http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/9/22/93267_261.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: