برف بازی مردم همدان در کوه الوند (تصاویر)

برف بازی مردم همدان

 مردم استان همدان به همراه خانواده برای گذران اوقات فراغت خود به دامنه کوه الوند رفتند.

 

تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند

تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند

تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند

تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند

تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند

تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند  تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند تفریح مردم همدان در دامنه های کوه الوند,برف بازی,برف بازی خانوادگی,مردم همدان در کوه الوند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: