فستیوال آدم برفی در کردستان (تصاویر)

مجله مراحم: جشنواره آدم برفی مریوان با بارش اولین برف زمستانی در مریوان برگزار شد.

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

.

.

.

http://media.mehrnews.com/d/2015/01/10/4/750140.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/10/4/750141.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/10/4/750138.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/10/4/750139.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/10/4/750133.jpgمجله مراحمhttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/10/4/750145.jpgمجله مراحم

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133235184477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133338304477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133387134477254.jpgمجله مراحمhttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133361704477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133537844477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133287914477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133309444477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201134024894477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133567944477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133265454477254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/20/139310201133594624477254.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: