آن روی سکه ادم ها

این تصاویر اوج بی رحمی ، بی عدالتی و خشونت را در دنیای بزرگ اما در عین حال کوچک انسان ها را نشان میدهد .

 

 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: