کارت سربازی در دوره رضا خان را ببینید (تصاویر)

مجله مراحم : این سند تاریخی، یک گواهی پایان خدمت است که متعلق است به آقای غلام­حسین درزی، متولد ۱۲۹۳ در تهران که سربازی خود را در دوران رضاخان گذرانده است و با امضای سرلشکر هادی شقاقی امضاء شده است.

 

کارت سربازی دوره رضا خان را ببینید (تصاویر)کارت سربازی دوره رضا خان را ببینید (تصاویر)کارت سربازی دوره رضا خان را ببینید (تصاویر)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: