چیدمان های جالب و آرامش بخش !+تصاویر

مجله مراحم

 

 

یک عکاس آمریکایی با کنار هم قرار دادن اجسام مورد استفاده به شکل خاص و استفاده از رنگ های آرامش بخش و تسکین دهنده تصاویر زیبایی را خلق کرده است.

مجله مراحم: خانم «امیلی بلینکو» با خلق این تصاویر نشان داد که با هر وسیله ای می توان چیزهای زیبا و آرامش دهنده خلق کرد. حوصله این خانم عکاس در جمع آوری اشیاء و نحوه چیدمان آنها بسیار مورد توجه است.

 

 

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-2.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-3.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-4.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-5.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-6.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-7.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-8.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-9.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-10.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-11.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-12.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-13.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-14.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-15.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-16.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-17.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-18.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-19.jpg

everyday-objects-arrangements-emily-blincoe-20.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: