تصاویر جشنواره وحشیانه کندن سر غاز در کشور اسپانیا

تصاویر جشنواره وحشیانه کندن سر غاز و عکس های کندن سر غاز برای تفریح و خوشگذرانی در اسپانیا را ببینید.

تصاویر جشنواره وحشیانه کندن سر غاز

یکی از بی رحمانه ترین جشن های موجود در دنیا جشن روز غاز در کشور اسپانیا می باشد .

جشن روز غاز یکی از جشن های ملی کشور اسپانیا محسوب می شود که در آن سر غاز با
بی رحمی زنده زنده از تنش جدا می کنند .

جشن روز غاز

در این جشنواره شرکت کنندگان برای تفریح و خوشگذرانی و بدون در نظر گرفتن حقوق حیوانات و با خشونت گردن
یک غاز را با طناب بسته و به وی آویزان میشوند و از رودخانه عبور و داخل آب پرتاب می شوند، در این حین 
که سر غاز از بدنش جدا می شود .
 شرکت کنندگان با بی رحمی خودشان را به گردن غاز آویزان می کنند و با سقوط در آب رودخانه گردن
این حیوان نگون بخت را نیز از سرش جدا میکنند .

این تفریح خشونت آمیز همه ساله در اسپانیا بدون هیچ گونه جلوگیری انجام میشود و حقوق حیوانات زیر پا گذاشته میشود.

عکس های کندن سر غاز برای تفریح

جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز جشنواره وحشیانه کندن سر غاز

تصاویر جشنواره وحشیانه کندن سر غاز در کشور اسپانیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: