نیروهای ویژه داعش را ببینید (تصاویر)

مجله مراحم: داعش تصاویری را از دوره آموزشی نیروهای ویژه خود در استان نینوای عراق منتشر کرد.

 

نیروهای ویژه داعش

نیروهای ویژه داعش

نیروهای ویژه داعش

نیروهای ویژه داعش

نیروهای ویژه داعش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: