نیرو های ویژه داعش را ببینید

مجله مراحم: گروه تروریستی و جنایتکار داعش تصاویری را از فارغ‌التحصیلی اولین گروهان نیروی ویژه خود در شهر موصل منتشر کرد.
 
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 
نیروهای ویژه داعش+ تصاویر
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: