عکس های دیدنی از راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس

شرکت کنندگان در این راهپیمایی روز قدس ضمن اعلام حمایت از مردم غزه، اعتراض خود را به ادامه اشغالگری های اسرائیل در سرزمین های فلسطینی اظهار کردند.

از نکات جالب توجه این حضور مردمی میتوان به نوع حجاب بعضی ها، نمایش های جالب توجه و آب پاشی راهپیمایی کنندگان و حضور هنرمندان و شخصیت های سیاسی و پلاکارد هایشان اشاره کرد.

راهپیمایی روز قدس

 

 راهپیمایی روز قدس

عکس های دیدنی از راهپیمایی روز قدس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: