حمله عنکبوت‌ها به یک روستا (تصاویر)

حمله شبانه عنکبوت ها به یک مزرعه در بریتانیا

مجله مراحم؛ مردکشاورز وقتی صبح از خواب بیدار شد با منظره عجیبی در مزرعه اش مواجه گشت، استیلای عنکبوت ها

قبل از خواب همه چیز طبیعی بود. و حمله در طول شب اتفاق افتاد. همسایه ها و افراد رهگذر نیز همچون کشاورز از این اتفاق متعجب هستند. تقریبا بیشتر افرادی که با این منظره مواجه شدند عکس گرفته و در شبکه های اجتماعی به اشتراک نهادند.

حمله شبانه عنکبوت ها به یک روستا

حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا 
 
حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا 
 

 حمله شبانه عنکبوت ها به یک روستا

 
حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا 
 
حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا 
 
حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا 
 
حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا 

حمله شبانه عنکبوت ها به یک روستا

حمله عنکبوت ها به یک مزرعه,حمله تار عنکبوت ها به یک روستا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: