همسران روسای جمهور آمریکا،فرانسه و ترکیه کنار هم

میشل اوباما ،کارلا برونی و خیرالنسا گل همسران روسای جمهور آمریکا،فرانسه و ترکیه پس از دیدار از کلیسای تاریخی شهر استراسبورگ فرانسه در حاشیه اجلاس سران ناتو

Spouses of the Presidents of America, France and Turkey together

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: