خودکشی در مترو صادقیه نافرجام ماند +عکس دلخراش

خودکشی در مترو صادقیه و عکس دلخراش از خودکشی مرد جوان در ایستگاه مترو صادقیه را در ادامه ببینید.

خودکشی در مترو صادقیه

روی گذشته حوالی ساعت ۱۶ مرد جوانی با مشاهده قطار خود را به یکبار مقابل ریل مترو انداخت و قصد خودکشی کرد.

اما خوشبختانه یا متاسفانه به شکل وحشتناکی آسیب دید چرا
که در لحظه آخری که قطار سر رسید این مرد جوان از تصمیم خود
منصرف شد و به فکر خارج شدن از ریل قطار افتاد اما متاسفانه قطار پاهای او را در آخرین لحظه فرارش بلعید و با خود برد.

بعد از برخورد فطار با پاهای این مرد دو پای وی جدا شد و به همراه قطار برده شد.

عکس دلخراش از خودکشی در مترو تهران

خودکشی در مترو صادقیه,خودکشی در مترو تهران

مجله مراحم: فردی که در ایستگاه مترو صادقیه قصد خودکشی داشت جان سالم به در برد اما از ناحیه دو پا مجروح شد.

همچنین ببینید: فیلم خودکشی با قطار مترو تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: