شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها (تصاویر)

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها آغاز شده است و ستادهای تبلیغاتی کاندیداها کار خود را برای تبلیغات آغاز کرده اند.

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

با وجود گذشتن دوازده روز از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تبلیغات محیطی در سطح شهر بسیار کمتر از انتخابات سالهای قبل می‌باشد با این وجود چاپخانه‌های سطح شهر بدون ثبت سفارش شروع به چاپ بنر، تراکت و پوستر نامزدها کرده اند تا در روزهای آتی با داغ شدن تنور تبلیغات اقلام خود را به فروش برسانند.

با این وجود تعدادی از کاندیداهای انتخابات از پوسترهای دوره‌های قبل و تعدادی هم بدون تبلیغات محیطی و فقط با اتکا به برنامه‌های صدا و سیما کار خود را شروع کرده اند.

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

تبلیغات خیابانی نامزدهای ریاست جمهوری

شروع شدن تبلیغات خیابانی نامزدها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: