مجسمه میدان دربند تهران

مجله مراحم: زمستان ۴۹ سال پیش هواپیمای یک گروه امریکایی در کوه های شمال تهران سقوط میکند.
یک چترباز آلمانی را برای نجات امریکایی ها میفرستند اما او هم چترش به صخره ها گیر میکند و آویزان باقی میماند .
در آن زمان یکی از کار آمدترین نیروهای ویژه , استاد چتر ‘ کایت و کوهنوردی ارتش ; گروهبان ” امیر قدم شاهی ” برای نجات جان این گروه انتخاب میشود.
او قهرمانانه تمامی گروه را نجات میدهد و در آن زمان از طرف “کندی” ریس جمهور وقت امریکا مدال شجاعت به او اعطا میگردد و توسط شاه ایران نیز از او تقدیر بعمل میآید و به پاس این عملیات شجاعان مجسمه او ساخته و تا کنون ۴۸ سال است که در میدان دربند تهران نصب گردیده است .
او که با درجه ی سرهنگی باز نشسته شد ; در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ فوت کرد.
۹۰ % مردم تهران و ایران نمیدانند که مجسمه ی میدان دربند داستانش چیست و قهرمانش کیست !!!
اگر مایل بودید , انتشار دهید تا دیگران هم بدانند .

 

امیر قدم شاهی , میدان دربند تهران ,  مجسمه امیر قدم شاهی , تندیس امیر قدم شاهی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: