آخرین وضعیت کودک مبتلا به بیماری پوستی دلخراش (تصاویر)

مجله مراحم: نرگس رسولی کودک ۶ ساله بجنوردی که از ۶ ماهگی دچار بیماری شدید پوستی شده بود با کمک خیرین برای درمان راهی تهران شده است.
  
 
مجله مراحم
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین
آخرین وضعیت نرگس بعد از کمک خیرین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: