بلایی که طوفان بر سر استان گلستان آورد +تصاویر

طوفانی با سرعت میانگین هفتاد کیلومتر درساعت در شهرهای استان گلستان موجب آسیب دیدگی شبکه برق و خسارت به اتومبیل ها شد.
 
 
خسارت های طوفان در استان گلستان, قطع درختان توسط طوفان, افتادن درخت روی ماشینخسارت های طوفان در استان گلستان, قطع درختان توسط طوفان, افتادن درخت روی ماشینخسارت های طوفان در استان گلستان, قطع درختان توسط طوفان, افتادن درخت روی ماشینخسارت های طوفان در استان گلستان, قطع درختان توسط طوفان, افتادن درخت روی ماشینخسارت های طوفان در استان گلستان, قطع درختان توسط طوفان, افتادن درخت روی ماشین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: