ساختمان عجیب ریاست جمهوری پایتخت کلمبیا

پوشیده شدن ساختمان ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا از مورچه های غول پیکر باعث شده تا هر یک از رهگذران برای دیدن بهتر و مطمئن شدن از چیزی که دیده اند به نزدیک ساختمان بیایند. این موچه های فایبرگلاسی مصنوعی توسط هنرمندیبه نام رافائل گومز ساخته و نصب شده اند.

او بیش از ۱۳۰۰ مورچه مصنوعی را بر روی این ساختمان نصب کرده است. به گفته طراح هر یک از این مورچه ها معرفیک نفر از افرادی است که در طول درگیری های مسلحانه در کلمبیا کشته شده اند. هدف او از این کار جلب توجه مردم به آنچه در کلمبیا رخ داده است میباشد.

 	Strange building presidency in Colombia٬ خانه ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان ریاست جمهوری٬ ساختمان ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان عجیب ریاست جمهوری پایتخت کلمبیا٬ مورچه های غول پیکر	Strange building presidency in Colombia٬ خانه ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان ریاست جمهوری٬ ساختمان ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان عجیب ریاست جمهوری پایتخت کلمبیا٬ مورچه های غول پیکر	Strange building presidency in Colombia٬ خانه ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان ریاست جمهوری٬ ساختمان ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان عجیب ریاست جمهوری پایتخت کلمبیا٬ مورچه های غول پیکر	Strange building presidency in Colombia٬ خانه ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان ریاست جمهوری٬ ساختمان ریاست جمهوری در پایتخت کلمبیا٬ ساختمان عجیب ریاست جمهوری پایتخت کلمبیا٬ مورچه های غول پیکر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: