ساختمان عجیب رياست جمهوري پايتخت كلمبيا

پوشيده شدن ساختمان رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا از مورچه هاي غول پيكر باعث شده تا هر يك از رهگذران براي ديدن بهتر و مطمئن شدن از چيزي كه ديده اند به نزديك ساختمان بيايند. اين موچه هاي فايبرگلاسي مصنوعي توسط هنرمنديبه نام رافائل گومز ساخته و نصب شده اند.

او بيش از ۱۳۰۰ مورچه مصنوعي را بر روي اين ساختمان نصب كرده است. به گفته طراح هر يك از اين مورچه ها معرفيك نفر از افرادي است كه در طول درگيري هاي مسلحانه در كلمبيا كشته شده اند. هدف او از اين كار جلب توجه مردم به آنچه در كلمبيا رخ داده است ميباشد.

 	Strange building presidency in Colombia٬ خانه رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان رياست جمهوري٬ ساختمان رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان عجیب رياست جمهوري پايتخت كلمبيا٬ مورچه هاي غول پيكر	Strange building presidency in Colombia٬ خانه رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان رياست جمهوري٬ ساختمان رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان عجیب رياست جمهوري پايتخت كلمبيا٬ مورچه هاي غول پيكر	Strange building presidency in Colombia٬ خانه رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان رياست جمهوري٬ ساختمان رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان عجیب رياست جمهوري پايتخت كلمبيا٬ مورچه هاي غول پيكر	Strange building presidency in Colombia٬ خانه رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان رياست جمهوري٬ ساختمان رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا٬ ساختمان عجیب رياست جمهوري پايتخت كلمبيا٬ مورچه هاي غول پيكر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: