لباس عجیب نظامیان روسی در سوریه + تصاویر

لباس عجیب نظامیان روسی در سوریه که شبیه فیلم های با موضوع اهریمنی میباشد.

پوشش جدید نظامیان روسی در سوریه تغییر کرده و این کار برای امنیت بیشتر سربازان و نظامیان روسی طراحی شده است.

لباس عجیب نظامیان روسی در سوریه

یونیفورم جدید نظامیان روسی به نام “سرباز آینده” طراحی و تولید شده است و هدف از ساخت این مصونیت و امنیت بیشتر آنها در جنگ با داعش و در سوریه می باشد .

این لباس جدید شامل تجهیزات کامل است که همراه سربازان و نظامیان باید وجود داشته باشد.

یونیعرم جدید روسی با نام راتنیک و یا جنگجو می باشد که یاخت و تولید صنایع نظامی روسیه است .

این یونیفرم جدید در سوریه مورد آزمایش قرار گرفته و در درگیری ها و تیراندازی ها سالم مانده مانده است .

هنگامی که این پوشش نظامی در تن سربازان روسی در سوریه بود ، در گیری ها هیچ گونه آسیبی به آنها وارد نشد و سالم ماندند.

این یونیفرم جدید شامل ۹ تجهیز مهم همراه سربازان است که امنیت آنها را در جنگ بالا می برد .

یونیفورم سرباز آینده با تجهیزات متعلقه

لباس عجیب نظامیان روسی در سوریه,سربازان روسی لباس عجیب نظامیان روسی در سوریه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: