مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن

در این مراسم فارغ التحصیلی تمامی فارغ التحصیلان تصمیم گرفته اند که بجای لباس های مشکی و کلاه های مخصوص لباس های کاسپلی بر تن کنند. هر یک از این فارغ التحصیلان یک شخصیت کارتونی را انتخاب کرده و لباسی شبیه به آن بر تن کرده است که در مجله مراحم مشاهده میکنید.

مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)http://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/YdgljntvD6.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/OXv5FoL1JX.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/4jfAofY0E3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/A7yDQJaCdY.jpgمراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)مراسم فارغ التحصیلی عجیب در ژاپن (15 عکس)http://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/SW6WPuYZ10.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/jk0f3SkoA7.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/zdQFK3HGce.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8869/large/9NtCHIOZfc.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: