حیوانات دورگه عجیب و بدون جنسیت را ببینید! +تصاویر

مجله مراحم: حیوانات دورگه (هیبرید) حیواناتی هستند که حاصل جفت گیری دو حیوان متفاوت ولی با ژن نزدیک به هم می باشند.دو رگه‌ ها معمولاً بی جنسیت هستند و قادر به جفت گیری نمی‌باشند.
 
 
 
مجله مراحم
تیگون: حاصل آمیزش ببر نر و شیر ماده
.
.
 
لایگر: حاصل آمیزش شیر نر و ببر ماده

لایگر: حاصل آمیزش شیر نر و ببر ماده
 
 
 
دزو: حاصل آمیزش گاو و گاومیش وحشی

دزو: حاصل آمیزش گاو و گاومیش وحشی
 
 
 
هینی: حاصل آمیزش الاغ نر و اسب ماده

هینی: حاصل آمیزش الاغ نر و اسب ماده
 
 
 
بیفالو: حاصل آمیزش بوفالو و گاو

بیفالو: حاصل آمیزش بوفالو و گاو
 
 
 
ولفین: حاصل آمیزش نهنگ‌های قاتل کاذب نر و دلفین‌های «بینی‌بطری‌ای» ماده

ولفین: حاصل آمیزش نهنگ‌های قاتل کاذب نر و دلفین‌های «بینی‌بطری‌ای» ماده
 
 
 
گربه ساوانا: حاصل آمیزش گربه خانگی و گربه وحشی

گربه ساوانا: حاصل آمیزش گربه خانگی و گربه وحشی
 
 
 
زبرویید: حاصل آمیزش گورخر و اسب‌ها

زبرویید: حاصل آمیزش گورخر و اسب‌ها
 
 
 
گیپ: حاصل آمیزش بز و گوسفند

گیپ: حاصل آمیزش بز و گوسفند
 
 
جگلیون: حاصل آمیزش جگوار نر (پلنگ خالدار) با شیر ماده

جگلیون: حاصل آمیزش جگوار نر (پلنگ خالدار) با شیر ماده
 
 
زانکی: حاصل آمیزش گورخر و الاغ

زانکی: حاصل آمیزش گورخر و الاغ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: