همه چیز درباره شیطان پرستان و عکس های شیطان پرستان

شیطان پرستان همه چیز را مديون آلت تناسلی میدانند

مراسم بوسه مقدس
اين مراسم در هنگام عضويت يك عضو جديد به فرقه شيطان پرستي انجام مي شود
و به اين صورت است كه شخص جديد عريان شده و توسط كشيش كليساي شيطان،
يا همسر وي به پنج عضو بدن او بوسه زده مي شود، يكي از اين اعضا، آلت تناسلي
اوست. به عقيده آنها اين كار «باعث خير و بركت او، تقدس او در بين شيطان پرستان،
تشكر از وي به منظور عضو شدن و در نهايت قبولي فرد خواهد شد!» احترام بيش
از حد اين فرقه به عضو مخصوص توليد مثل، به اين دليل است كه آنها هر چه در جهان
وجود دارد را مديون آلت تناسلي مي دانند و معتقدند كه مي بايست نهايت
لذت جنسي غيراخلاقي را در اين دنيا ببرند.

نماز سیاه توسط شيطان پرستان

مراسم مهم ديگر شيطان پرستي كه در كليساي شيطان برگزار مي شود،
نماز سياه يا نماز جماعت سياه نام دارد. اين مراسم كه در راستاي مبارزه
علني با اديان الهي انجام مي شود، دقيقاً همانند مراسم عشاي رباني
مسيحيت است با اين تفاوت كه تمام كارها را برعكس انجام مي دهند.
در نماز سياه شيطان پرستان، كشيش و حاضران در حالي كه برهنه هستند،
دعاها و سرودهاي مذهبي را به صورت برعكس مي خوانند. مثلاً هر جا كه از
بهشت و زيبايي سخن گفته شده، از جهنم و زشتي سخن مي گويند.

هرگاه نام خدا، يا حضرت مسيح(ع) آورده مي شود، همگي شروع به انجام
حركات كفرآميز مي كنند. در ابتداي شكل گيري مراسم نماز سياه، قرار بود كه
فقط به مسيحيت و اعمال اين آئين توهين شود و كار ديگري انجام نشود،
اما پس از مدتي، اعمال جنسي و كشتن كودكان بي گناه نيز به آن اضافه شد.

مراسم های مختلف شيطان پرستان

همچنين در اين مراسم، نمادهايي مثل صليب وارونه، شمع و پارچه سياه،
خون، و … مشاهده مي شود. با اين وجود به نظر مي رسد كه شيطان پرستان
به طور حساب شده اي، با تقليد از مراسم عشاي رباني به توهين و تمسخر
مسيحيت مي پردازند، چرا كه در مراسم عشاي رباني مسيحيت كارهايي
انجام مي شود كه جاي هيچ گونه دفاع منطقي را براي مسيحيان باقي نمي گذارد.

در مراسم عشاي رباني، مسيحيان به كليسا مي روند و از كشيش بزرگ
قطعات كوچك نان مقدس و قطرات شراب را مي گيرند. آنان معتقدند كه نان
تقديس شده توسط كشيش، جسم مسيح (ع)است!! و با خوردن نان، جسم
و خون مسيح(ع) را تناول كرده اند. در قرون اخير بسياري از كارگردانان كليساها
معتقدند كه «هر كس، نان و شراب مقدس را بخورد، مسيح در او حلول مي كند
و او همان حيات جاودانه و هويت و شخصيت عيساي مسيح را پيدا خواهد كرد.»
اين عقيده غيرعقلاني و متوهمانه از خرافي ترين مسائلي است كه مسيحيت
معاصر به آن گرفتار شده است، به طوري كه «به عاملي جهت جدايي كليساها
از يكديگر تبديل شده است.» پس، از آن جايي كه شيطان پرستان مي دانند كه
مسيحيان به دليل انتقادهاي جدي به عشاي رباني، حساسيت كمتري روي آن
دارند، «عشاي رباني» مسيحيان را مورد توهين و تمسخر قرار مي دهند.
با اين وجود به نظر مي رسد كه اين مراسم شيطان پرستان زمينه اي براي توهين
كردن شان به ساير اديان الهي است. بدون شك اگر براي اين فرقه كثيف موقعيت
مناسب ايجاد شود، به طور علني در مراسم نماز سياه، به توهين و تمسخر
مباني دين اسلام نيز مي پردازند.

عکس های شیطان پرستان

شیطان پرستان,دختر شیطان پرست,شیطان پرستی,Satanistدختر شیطان پرست

شیطان پرستان,شیطان پرست,شیطان پرستی,Satanist

تصاویر شیطان پرستان

شیطان پرستان,شیطان پرست,شیطان پرستی,Satanist

شیطان پرستان,دختران شیطان پرست,Satanist

شیطان پرستان,شیطان پرست,شیطان پرستی,Satanist

شیطان پرستان,شیطان پرست,شیطان پرستی,Satanist

شیطان پرستان

شیطان پرستان,شیطان پرست,شیطان پرستی,Satanist

منبع

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: