آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت با خوردن جانوران +تصاویر

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت با خوردن جانوران +تصاویر

یکی از آموزش های نظامی نحوه زندگی کردن در شرایط سخت است که باید توسط نظامیان سپری شود این آموزش معمولا در بین همه نظامیان دنیا مرسوم است و هدف انها امادگی داشتن برای مواجه شدن با زندگی سخت و نبود غذا است و بتوانند در این شرایط آب و غذای خود را تامین نمایند.

در این نوع اموزش به نظامیان گفته میشود که وقتی در شرایط خاص مثل گم شدن در کوه یا جنگل مواجه شدند چگونه از خود نگهداری کرده و غذا تهیه کنند.

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت

تهیه غذا بیشتر با جانوران و خزنده ها و حشرات تامین میشود که فرد از گرسنگی نمیرید.

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مار

این اموزش ها را باید حتما نظامیان سپری کنند و مهمترین بخش های اموزش میباشد و برای همین در همه مراکز اموزش های نظامی در جهان تعلیم داده میشود.

خبرگزاری رویترز به سراغ اموزش نظامیان تایلندی رفته و از نحوه آموزش انها گزارشی تصویری تهیه کرده است.

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مار

اینجا در جنگلهای تایلند ۱۳ هزار سرباز از ۷ کشور تمرین زنده ماندن می کنند.

آموزش نظامی با خوردن جانوران

کندن سر مرغ با دهان، خوردن خون مار کبری، گرفتن عقرب زنده و خوردن حشرات؛ بخشی از تمرین زنده ماندن در جنگلهای تایلند در استان “چون بوری”است.

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مار

نام این تمرین ۱۱ روزه نظامی Cobra Gold 2014  است و مدرس تایلندی نحوه کشتن مار کبری را آموزش می دهد و تفنگداران دریایی به نوشیدن خون مار تشویق می شوند.این تمرین شجاعت با فشردن مار مرده و چکیدن خون در دهان سربازان ادامه پیدا می کند.

در این تمرین سربازانی از تایلند، امریکا، سنگاپور، اندونزی،ژاپن، کره جنوبی و مالزی شرکت داشته و فنون زنده ماندن در جنگل را یاد می گیرند و حملات آبی خاکی، تخلیه نیروها، حمل و نقل انسانی را یاد می گیرند. در جنوب آسیا خون مار به عنوان داروی سلامتی فروخته می شود.

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مار آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مارآموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مارآموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مار آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مارآموزش نظامی زندگی در شرایط سخت با خوردن جانوران آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت,خوردن خون مار

آموزش نظامی زندگی در شرایط سخت با خوردن جانوران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: