مد شدن دوستیهای خیابانی برای پسران و دختران جوان

مد شدن دوستیهای خیابانی برای پسرا و دختران جوان و ماجرای
دوستیهای خیابانی تا روابط نامشروع را در مجله مراحم بخوانید.

مد شدن دوستیهای خیابانی

شیوع دوستی های خیابانی و روابط نامشروع در بین دختران و پسران
جامعه معضل بزرگ هرزگی در جامعه را دامن می زند که با گسترش شبکه های
اجتماعی و روابط پنهانی برخی از نوجوانان به دور از خانواده موجب روابط خارج از عرف شده است.

عده زیادی از دختران برای همرنگی با دوستان و فاصله گرفتن از
سنت ها، به درخواست های دوستی های خیابانی پاسخ مثبت
می دهند و امیدوارند که این دوستی روزی به ازدواج ختم شود.

همچنین ببینید: مصاحبه با دختران تهرانی درباره داشتن دوست پسر

دوستی هایی كه شروع آن ساده اما عواقب آن سخت و جبران
نا پذیر است . بخصوص برای دختران كه در این گونه دوستی ها
بیشترین ضرر را در قالب شكست عاطفی تا هتك حرمت های
اخلاقی باید متحمل شوند چرا که در این دوستی ها اغلب
پسران عفت را زیر پا می گذارند و درخواست های نامشروع از دختران دارند.

 مد شدن دوستیهای خیابانی برای پسران و دختران جوانمد شدن دوستیهای خیابانی,دوست دختر,دوست پسرمد شدن دوستیهای خیابانی

دوستی های خیابانی ممکن است برای آقايان خسارت چندانی
نداشته باشد اما براي خانم ها به صورت تعرض و آزار و اذيت
به عنف بوده است. بنابراين مي توان با صراحت گفت كه اغلب
آسيب ها در روابط خياباني متوجه خانم ها بويژه دختران است،
چرا كه اين روابط معمولاً به بهانه آشنايي قبل از ازدواج صورت مي گيرد.

لذا درصد زناني كه مورد سوءاستفاده و تعرض قرار گرفته اند به بهانه
ایجاد رابطه براي آشنايي قبل از ازدواج در دام هاي شيطاني گرفتار شده اند.
تأسف بارتر آن كه اغلب اين افراد دختران نوجوان و جوان هستند.

مد شدن دوستیهای خیابانی

مد شدن دوستیهای خیابانی برای پسران و دختران جوان

 اما در واقع دوستی های خیابانی بیراهی است كه سرانجامی ندارد
و جز گرفتار شدن در فحشا چیز دیگری عایدشان نخواهد شد.
این روش گذراندن اوقات فراغت در واقع ویروسی خطرناك است كه
به جان اندیشه ها و اخلاقیات دختران نوجوان می افتد و آن تفكر
ساده خوش گذرانی در اوقات فراغت را تبدیل به عادتی بیمارگونه
در ارتباط گیری های نامعقول می كند. منجلاب این گونه گرفتاری ها
و عادات غیر اخلاقی كه زاییده دوستی های خیابانی است می تواند
انسان را تا مرحله بدنامی و فحشا فرو ببرد.

خانواده ها باید نظارت و کنترل بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند.

معضل مد شدن دوستیهای خیابانی

مد شدن دوستیهای خیابانی برای پسران و دختران جوان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: