فستیوال نقاشی های خیابانی در دهلی‎ +تصاویر

فستیوال نقاشی های خیابانی در دهلی‎ +تصاویر


 

مجله مراحم: هنرمندان خیابانی، در جشنواره نقاضی های خیابانی که در دهلی نو برگزار شد، سیمای ظاهری این شهر شلوغ و پرجمعیت را جلوه ای دیگر بخشیدند.

مجله مراحم

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

جشنواره نقاشی های خیابانی در دهلی‎

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: