جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان (تصاویر)

مجله مراحم: دهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با ۳۷ گروه نمایشی در شهر مریوان کردستان در حال برگزاری است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851610.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851607.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851612.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851619.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1851748.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1851734.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1851749.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1851737.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1851735.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851622.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851624.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851633.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851632.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851634.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851629.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851605.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851606.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851641.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: