فستیوال کف بازی در اسکاتلند (تصاویر)

مجله مراحم: طبق رسمی قدیمی در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند ، دانشجویان روز دوشنبه کشمشی را جشن میگیرند. در این مراسم دانشجویان تازه وارد از دانشجویان قدیمی و فارغ التحصیل بدلیل کمک های درسی تشکر میکنند. در قدیم در این روز دانشجویان یک مشت کشمش را برای قدردانی به دانشجویان قدیمی هدیه میدادند. این روز ها یک مشت کشمش جایش را به کف پارتی و اهدای نوشیدنی داده است.

 

Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University1 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University2 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University3 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University4 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University5 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University6 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University7 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University8 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University9 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University10 Students-Celebrate-Raisin-Monday-at-St-Andrewx27s-University11

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: