خودکشی زن جوان از طبقه سوم در اردبیل +فیلم

زن جوان از طبقه ۳ ساختمانی در اردبیل سقوط کرد.

مجله مراحم; همسر او در اعترافاتش به ماموران گفت: با همسرم اختلاف داشتم و درگیر شدیم که ناگهان زنم به سمت بالکن رفت و روی نرده ها نشست و قصد خودکشی داشت که از او می خواستم آرام باشد که وی تهدید می کرد اگر نزدیک شوم خودش را به پایین پرت می کند. چند بار به سمت بالکن آمدم و با تهدیدهای همسرم به خانه بازگشتم اما در آخرین اقدام وقتی برای پشیمان کردن همسرم از این ماجرا وارد بالکن شدم تا دستانش را بگیرم وی به پایین پرید.

 

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: