مراسم خودکشی برای بارش باران در هند+عکس

خوابیدن در مسیر حرکت گاوها،بخشی از یک مراسم سنتی در هند،که اعتقاد دارند با این کار بارش باران بیشتر می‌شود.
 
مراسم خودکشی برای بارش باران +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: