خواستگار شناسی

98146_477

گاهی، وقتی که خواستگاری می آید، دختر نمی تواند از مجموعه حسن ها و عیب های او به این نتیجه برسد که بالاخره این مرد او را خوشبخت می کند یا نه. این در حالی است که رسیدن به خوشبختی، اولین و مهم ترین آرزوی هر فردی است.

به گزارش مجله مراحم، روان شناسان می گویند از این خصوصیات می توان پی برد که شما به خوشبختی خواهید رسید:

    -فرد دلسوز: او به احساسات شما توجه خواهد داشت. این موضوع را می توانید از اهتمام او به سلامت شما به شکل مستمر و تماس گرفتن هایش درباره مسایل و مشکلاتتان دریابید.

    -یک شنونده خوب: ارتباط از مهم ترین چیزهایی است که به یک رابطه زناشویی موفق منجر می شود.

    -احترام به زنان: شما می توانید این ویژگی را از رفتار او با مادر و یا خواهرانش امتحان کنید .

   -شوخ طبعی: خنده کلید اولیه یک زندگی زناشویی آسان و مقاوم در برابر ناملایمات است.

    -احترام به خانواده:نشانه پایبندی یک مرد کانون خانواده و تلاش او برای حفظ به ثبات آن، متعهد بودن به انجام منظم وظایف خانوادگی و ارتباط خوب با فامیل و دیدار آنها است.

  -لذت بردن از استقلال: آیا او اعتماد به نفس دارد ؟ اگر پاسخ مثبت است، او دقیقا همان کسی که شما می توانید نسبت به او احساس امنیت کنید.
 
-مراقبت از ظاهر خود: ظاهر مرتب و پاکیزه مرد و توجه او به ظاهرش نشان می دهد که بعدا می توانید روی کمک او در کارهای خانه هم حساب کنید.
 
    -دوستان: اگر دوستان زیادی دارد و محبوب است، این یعنی که در آینده با او راحت خواهید بود.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: