پسری که مادر معلول خود را به موج سوار می برد

 پسری برای اثبات عشق به مادر، او را به پشت خود می بندد تا موج سواری کند.

 
 
 
 

«پاسکال‌ اونوره»‌ استرالیایی‌ ورزش‌ را‌ خیلی‌ دوست‌ دارد،‌ وی‌ پس‌ از‌ یک‌ حادثه‌ دیگر‌ نتوانست‌ به‌ تنهایی‌ موج‌ سواری‌ کند‌ اما‌ به‌ کمک‌ پسرش‌ به‌ آرزویش‌ رسید.

 

«پاسکال‌ اونوره»‌ پس‌ از‌ یک‌ تصادف‌ جدی‌ به‌ مدت‌ ۱۸‌ سال‌ فلج‌ شده‌ است‌ و‌ به‌ همین‌ دلیل‌ یکی‌ از‌ علاقه‌مندی‌های‌ خود‌ را‌ که‌ موج‌ سواری‌ بود‌ را‌ دیگر‌ نتوانست‌ انجام‌ دهد‌ و‌ مدت‌هاست‌ بر‌ روی‌ صندلی‌ چرخدار‌ می‌نشیند.

 

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

 

وی‌ از‌ دوباره‌ موج‌ سواری‌ کردن‌ خود‌ گفت‌ که‌ یکی‌ از‌ دوستان‌ پسرش‌ او‌ را‌ با‌ نوار‌ چسب،‌ محکم‌ به‌ پشت‌ پسرش‌ بست‌ و‌ وی‌ در‌ استرالیای‌ جنوبی‌ توانست‌ دوباره‌ موج‌ سواری‌ کند.

 

«تیسون»‌ برای‌ موج‌ سواری‌ باید‌ مادر‌ ۴۰‌ کیلویی‌ خود‌ را‌ نیز‌ حمل‌ می‌کرد‌ و‌ این‌ کار‌ دشواری‌ بود‌ اما‌ در‌ ۱۲‌ مارس‌ ماه‌ قبل‌ آنها‌ به‌ موج‌ سواری‌ رفتند‌ در‌ حالی‌ که‌ فیلم‌ کوتاهی‌ هم‌ گرفتند‌ و‌ نام‌ آن‌ را‌ «ماجرای‌ موج‌ سواری»‌ گذاشتند.

 

 

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

سپهر آئین - موج سواری یک مادرفلج+تصاویر

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: