عمل جراحی روی بز را دیده اید؟

مجله مراحم: یک بز کوهی در منطقه روستای تاش شاهرود که پس جدال با گرگ خود را از چنگال مرگ رهایی داد، توسط محیط بانان تحت مداوا قرار گرفته و نجات یافت.

نجات بزکوهی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: