عاقبت عمل زیبایی چال گونه و سوراخ کردن گونه با چاقو

عاقبت عمل زیبایی چال گونه و سوراخ کردن گونه با چاقو و تصاویر عاقبت چال انداختن در گونه را در ادامه ببینید.

عاقبت عمل زیبایی چال گونه

یک دختر جوان برای اینکه بر گونه های خود چال بیاندازد گونه خود را با چاقو سوراخ کرد!

عاقبت عمل زیبایی چال گونه و سوراخ کردن گونه با چاقو

امروزه عمل زیبایی بازار خیلی داغی دارند و بسیاری از افراد نیز برای جذاب شدن و زیبایی به انواع عمل های زیبایی تن میدهند که چهره خود را بهتر از شکل اولیه خود کنند.

تا به حال زیاد شنیده اید که برخی از دختران و پسران برای شبیه شدن به یک چهره خاص و افراد مشهور اقدام به عمل زیبایی میکنند و تحت جراحی قرار میگیرند.

حالا یکی دیگر از این افراد پیدا شده که تصمیم داشته خود را شبیه “شریل کول” خواننده مشهور کند و با عمل جراحی چال گونه بگذارد که در زمان خندیدن گونه های گود بیافتد.

سوراخ کردن گونه با چاقو

او ابتدا خودش با چاقو گونه خود را سوراخ کرد و زخم بسیاری بزرگی در گونه هایش ایجاد شد و سپس مجبور شد که تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

جراحی چال گونهعاقبت عمل زیبایی چال گونه,جراحی چال گونه

جراحی گونه برای چال گونه

یکی از طرفداران شریل کول، بازیگر، خواننده، ترانه سرا و مدل بریتانیایی سه هزار پوند صرف ایجاد دو سوراخ روی گونه هایش کرد تا مشابه چال گونه این بازیگر معروف را روی صورتش داشته باشند.

سوراخ کردن گونه با چاقوعاقبت عمل زیبایی چال گونه,سوراخ کردن گونه با چاقو

شرلی گفت: «همیشه چال گونه این بازیگر را تحسین کرده ام و می خواستم این چال ها را روی صورتم داشته باشم اما نمی خواستم اینقدر بزرگ باشند.»

این سوراخ ها با یک چاقوی جراحی کوچک روی صورت شرلی ایجاد شده و سپس بخیه خورده اند.

وی در اینباره گفت: «می خواستم آنقدر بزرگ باشند که هر بار می خندم به خوبی دیده شوند و خوبی این چال ها این است که تا آخر عمر با من خواهند بود و من مجبور نیستم این عمل را تکرار کنم.»

عاقبت عمل زیبایی چال گونه,سوراخ کردن گونه با چاقو

وی در پایان گفت: «فکر نمی کردم چال هایم تا این اندازه عمیق باشند اما می دانم زمانیکه خوب شوند، بسیار دوستشان خواهم داشت.»

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: