نوزاد کله گنده جراحی شد +تصاویر

نوزاد فضایی در هند

نوزاد فضایی در هند در حالی زیر تیغ جراحی رفته که این پسر خردسال هندی میرتیانجای نام دارد و از بدو تولد مبتلا به بیماری هیدروسفالی تشخیص داده شد و در هفت ماهگی دور سر او حدود ۹۷ سانتیمتر شده است، با این حال و البته باید گفت که خوشبختانه پزشکان در یک جراحی پر ریسک اما موفق توانستند ۲۶ سانتیمتر از ابعاد سر او را کم کنند و مقدار ۳٫۷ دهم لیتر مایع از داخل جمجمه او بیرون بکشند. در ادامه با مجله مراحم همراه شوید.

نوزاد فضایی عجیب الخلقه

پزشکان در خصوص وضعيت نوزاد فضايي، برآورد کرده اند که بيش از ۵ ليتر مايع در مغز کودک وجود داشته و حال با تخليه ۳ ليتر باقيمانده آن از طريق نصب شنتي که در سر کار گذاشته شده به تدريج مابقي از بدن او خارج مي شود.

پدر اين نوزاد فضايي مي گويد: به دليل ظاهر غيرمعمول فرزندمان در محل مان او را شبح يا نوزاد فضايي صدا مي کردند و با کوچک شدن سر او ، نگاه همسايگانمان هم نسبت به ما تغيير خواهد کرد.

والبته در خصوص اين عمل جراحي پزشکان اعتقاد دارند که بايد منتظر نتيجه بود تا ببينند که مغز کودک چقدر آسيب ديده است.

نوزاد فضایی در هند زیر تیغ جراحان این کشور رفت

نوزاد فضايي,نوزاد با سر بزرگ,نوزاد عجيب الخلقه,نواد کله بزرگ نوزاد فضايي,نوزاد با سر بزرگ,نوزاد عجيب الخلقه,نواد کله بزرگ نوزاد فضايي,نوزاد با سر بزرگ,نوزاد عجيب الخلقه,نواد کله بزرگ نوزاد فضايي,نوزاد با سر بزرگ,نوزاد عجيب الخلقه,نواد کله بزرگ نوزاد فضايي,نوزاد با سر بزرگ,نوزاد عجيب الخلقه,نواد کله بزرگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: