پهپادهای مشکوک در فرانسه این شکلی شکار میشوند

شکار پهپادهای مشکوک در فرانسه توسط عقاب

یک عقاب آموزش دیده توسط نیروهای امنیتی فرانسه در جریان یک مانور نظامی در پایگاه هوایی مونت دی مارسان این کشور، برای شکار پهپادهای مهاجم به کار برده شد.

 

شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,
شکار پهپاد توسط عقاب,انهدام پهپاد توسط عقاب,به دام انداختن پهپاد توس عقاب,

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: