یک مار توسط مار دیگر بلعیده شد (تصاویر)

مجله مراحم: مار گوبلس جزء معدود گونه‌ای از مارهاست که می‌تواند هم نوع خود را بخورد. 

 

 

مجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: