طبیعت دلنواز روستای سگزآباد را ببینید (تصاویر)

مجله مراحم: روستای سگزآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان بوئین‌زهرا در استان قزوین است که طبیعت دیدنی دارد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/07/4/1824272.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/07/4/1824269.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/07/4/1824273.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/07/4/1824276.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/07/4/1824277.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/07/4/1824278.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825949.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825948.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825946.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825947.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825944.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825945.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825942.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825940.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825941.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/08/4/1825949.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: