شاهرود شهر درختان چنار که حال خوشی ندارد +تصاویر

مجله مراحم: شاهرود را از دیرباز با هوای خوش و درختان چنار آن می شناختند سالهاست هوای منطقه را سخاوتمندانه و بی دریغ زبانزد کرده است اما کم آبی این روزها و بیماری، روز خوشی برای این ریه های دیارمان نگذاشته است.

 

شاهرود شهر درختان چنار که حال خوشی ندارد +تصاویرhttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820066.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820067.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820080.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820082.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820078.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820071.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820072.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820070.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820065.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820068.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820077.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/05/4/1820079.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: