سر بریده شده دو نظامی سوریه در قابلمه (۱۸+)

سر بریده شده دو نظامی سوریه در قابلمه و آبپز کردن سر دو نظامی سوری درون قابلمه و پختن کله دو سرباز سوری در قابلمه توسط داعش را مشاهده میکنید.

آبپز کردن سر دو نظامی سوری درون قابلمه

گروه تروریستی داعش در اقدامی هولناک و غیر انسانی سر دو نظامی سوری را برید و آن را درون قبلمه گذاشت و پخت!

این گروه وحشی بعد از پخت سر دو نظامی سوری آنها را خوردند اقدامی بی سابقه از آدمخواری داعش که فقط انسان نما هستند و خلق و خوی حیوانی و وحشیانه ارند.

این گروه تکفیری بعد از پختن سر این دو سرباز مهمانی گرفتند و سر انها را درون نان گذاشتند و خوردند! اقدامی که فقط در فیلم های سینمایی با ژانر ترسناک میدیدم حالا داعش همان موجودات ادمخوار هستند که به جان مردم سوریه و عراق افتاده اند.

سر بریده شده دو نظامی سوریه در قابلمه

سر بریده شده دو نظامی سوریه در قابلمه

سر بریده در قابلمه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: